ĐỀ BÀI HẠNG MỤC SÁNG TẠO VIDEO – TVC

 1. Thí sinh nộp tổng cộng 2 Video dưới đây:
  • 1 Video quảng cáo (thời lượng: 1-3 phút)
  • 1 Video quảng cáo rút gọn (rút gọn từ Video quảng cáo chính) (thời lượng: 20 giây-30 giây)
 2. Không giới hạn về hình thức video. Các thí sinh có thể sử dụng hình thức Broll, Viral video, Graphic Animation, TVC hay bất kì hình thức sáng tạo nào khác.
 3. Không giới hạn số lượng bài dự thi
 4. Thí sinh lựa chọn một sản phẩm trong danh sách dưới đây để làm video
 5. Nội dung bắt buộc xuất hiện trong Video và Yêu cầu về chất lượng hình ảnh xem tại đây
 6. BTC sẽ chấm thi và lựa chọn ra Top 30 để bước tiếp vào VÒNG CHUNG KẾT
 7. Thí sinh Top 30 sẽ thuyết trình về ý tưởng của mình rồi nộp cho BTC thông qua video