Hạng mục Thiết kế bao bì sản phẩm KCoffee

Previous photoNext photo
Contest is finished!
Tên thiết kế: FROM FARM TO CUP
Tác giả: nmtuhy
Lượt bình chọn: 0

Danh mục Hòa tan (Instant Coffee)
Lượt xem: 169
Mô tả thiết kế: Kể chuyện cà phê của nhà Phúc Sinh bằng nét thiệt đậm, đầy. Đơm thêm vô tranh mấy hột cà phê tròn trịa. Trung tâm là coffee accreditation check ạ.